Back to Top
 
 
 

Pętle

Pętle mogą nam posłużyć, gdy chcemy wykonać część kodu określoną ilość razy.

 

Oto przykład:

for (inicjalizacja_zmiennej; sprawdzenie_warunku; zmiana_wartości_zmiennej)
{
//instrukcje do wykonania
}

Zobacz przykład pętli for:

W tym przykładzie, dla porównania, zostały umieszczone dwa sposoby wypisania dziesięciu liczb. Gołym okiem widać, że pętle znacznie zmniejszają liczbę linii kodu – z dziesięciu zrobiły się tylko dwie!

Spójrz na zawartość nawiasów w pierwszej linii pętli:

  • int i = 1

Została zadeklarowana zmienna z początkową wartością „1”, ponieważ chcemy wyświetlić liczby od jedynki (jeśli chcesz zacząć od dziesiątki – wystarczy, że w tym miejscu napiszesz int i = 10).

Zmienną możesz nazwać dowolnie, jednak utarło się, że zmienna nazywa się „i” - spotkasz się z tym na pewno wielokrotnie podczas czytania o pętlach.

  • i <= 10

Następnie jest sprawdzany warunek – w naszym przypadku patrzymy czy zmienna „i” jest mniejsza lub równa 10 (ponieważ chcemy wypisać liczby do dziesięciu włącznie).

  •  i++

Zmieniamy wartość zmiennej. „++” to tzw. operator inkrementacji – zwiększa wartość zmiennej o jeden. Moglibyśmy zapisać w tym miejscu działanie: i = i + 1; - byłoby to poprawne. Efekt byłby dokładnie taki sam. Jednak zwykle stosuje się formę skróconą.

Następnie – pomiędzy nawiasami klamrowymi – wpisujemy instrukcję, która ma się wykonać – my będziemy wypisywać zmienną „i” zwiększającą się od jeden aż do 10.

 

Zadania

 

Zadanie 1

Zadeklaruj zakres liczbowy od 117 do 143 i wypisz wszystkie liczby z tego przedziału.

Przejdź do pierwszego zadania:

Zadanie 2

Możesz też odliczać w drugą stronę. Wtedy zmienia się nieco zawartość nawiasu pętli for, a mianowicie: wpisujesz od jakiej wartości zaczynasz, a na jakiej wartości pętla ma zakończyć działanie. Dla przykładu zrealizuj odliczanie do Nowego Roku – czyli od 10 do 1, po czym wyświetl komunikat “Nowy Rok!”.

Przykład pętli odliczającej w dół:

for (int i = 20; i > 9; i--)

Zaczynamy odliczanie od 20. Odliczamy dopóki “i” jest większe niż 9 (czyli do 10), zmniejszając wartość zmiennej “i” o jeden (podobnie jak i++ zwiększało o jeden).

Przejdź do drugiego zadania:

Zadanie 3

Napisz pętlę, która wykona się siedem razy. Zadeklaruj zmienną typu int o wartości 10. Przy każdym wykonaniu pętli ma się dodawać wartość 100 do tej zmiennej.

Przejdź do trzeciego zadania: