Back to Top
Product Manager - ile zarabia i czym się zajmuje
Autor: Redakcja

PRODUCT MANAGER — ILE ZARABIA I CZYM SIĘ ZAJMUJE?

product manageraktualnościedukacja itproject managerszkoła itpraca w itcoders lab

Czy zastanawiałeś się kiedyś, kim jest osoba stojąca za sukcesem twojego ulubionego produktu lub aplikacji? Kim jest ten niepozorny heros, który tkwi w cieniu, ale jest niezbędny do zrealizowania wizji produktu i skutecznego wprowadzenia go na rynek? To właśnie rola Product Managera — kluczowego zawodu w każdej firmie produkcyjnej, zwłaszcza w sektorze IT. W tym artykule przybliżymy Ci sylwetkę Product Managera, jego główne zadania i odpowiedzialności, a także potencjalne ścieżki zarobkowe. Czy jesteś ciekawy, co czeka Cię na tej ekscytującej ścieżce kariery? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Kim jest Product Manger?

Product Manager jest kluczową osobą w organizacji, odpowiedzialną za rozwijanie strategii produktu, zarządzanie cyklem życia produktu, współpracę z różnymi zespołami oraz zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy. Poniżej znajduje się kilka umiejętności i kompetencji, które są szczególnie istotne dla roli Product Managera.

 • Liderstwo: Product Managerzy są liderami z natury, którzy umieją motywować i koordynować pracę różnych zespołów bez bezpośredniej władzy hierarchicznej.
 • Komunikatywność: Muszą być w stanie skutecznie komunikować się z różnymi grupami interesariuszy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
 • Empatia: Mając na uwadze potrzeby użytkowników, Product Managerzy muszą być w stanie zrozumieć i wczuć się w perspektywę innych osób.
 • Inicjatywa: Muszą być proaktywni i innowacyjni, często szukając nowych rozwiązań i możliwości.
 • Zorientowanie na cel: Muszą być w stanie skupić się na celach strategicznych i prowadzić różne projekty w celu ich osiągnięcia.
 • Zarządzanie projektem: Product Managerzy muszą być w stanie planować, priorytetyzować i monitorować różne projekty jednocześnie.
 • Analityka i podejmowanie decyzji na podstawie danych: Praca z danymi nie może być dla nich problemem, potrafią analizować trendy i korzystać z tych informacji do podejmowania decyzji.
 • Zrozumienie technologii: Chociaż nie muszą być inżynierami, Product Managerzy powinni mieć solidne zrozumienie technologii, które są wykorzystywane w ich produktach.
 • Umiejętność zarządzania zasobami: Muszą być w stanie efektywnie zarządzać zasobami, czasem, budżetem i personelem.
 • Umiejętność negocjacji: Często muszą negocjować z różnymi zespołami i interesariuszami, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
 • Zrozumienie rynku i klientów: PM powinni mieć solidne zrozumienie rynku, na którym działają, w tym konkurencji, trendów rynkowych i potrzeb klientów.

Rola Product Managera wymaga szerokiego zakresu umiejętności i kompetencji, a także zdolności do pracy w dynamicznym i często niepewnym środowisku. Jednak dla tych, którzy są gotowi na wyzwanie, może to być niezwykle satysfakcjonująca kariera.

Czym zajmuje się Product Manager? Zakres obowiązków.

Decyzja o wyborze ścieżki kariery zawsze powinna być dobrze przemyślana. Szczególnie jeśli chodzi o stanowiska tak wymagające jak Product Manager. To strategiczne stanowisko związane jest z szeregiem obowiązków i wymaga rozległych umiejętności, ale również oferuje wiele korzyści, które mogą przekonać do wybrania tej drogi zawodowej. Jego obowiązkami są m.in. identyfikacja i zrozumienie potrzeb potencjalnych klientów, na podstawie których może skonstruować i wdrożyć dany produkt lub usługę. Musi zatroszczyć się o aspekty takie jak dostępność produktu, jego jakość i koszt. Dodatkowo Product Manager jest odpowiedzialny za koordynowanie procesów związanych z wprowadzeniem produktu na rynek, zarządzanie jego ewolucją, generowanie z niego dochodów, aż do momentu jego wycofania z rynku. Innymi słowy, pełni rolę opiekuna produktu przez cały okres jego obecności na rynku. Ta rola wymaga intensywnego zaangażowania oraz umiejętności skutecznej współpracy z różnymi działami w organizacji.

Poniżej znajduje się podstawowy zakres obowiązków, którymi zazwyczaj zajmuje się Product Manager:

 • Definiowanie wizji produktu i strategii: To obejmuje zrozumienie rynku, klientów i konkurencji, a następnie tworzenie długoterminowej strategii produktu, która wpisuje się w ogólną strategię firmy.
 • Zarządzanie cyklem życia produktu: Od fazy koncepcji, przez rozwój i uruchomienie, aż po utrzymanie i ewentualne wycofanie produktu.
 • Tworzenie i zarządzanie backlogiem produktu: To zadanie obejmuje priorytetyzację funkcji i zadań na podstawie strategii produktu, wartości dla klienta, danych i opinii zespołu.
 • Współpraca z innymi zespołami: Product Managerzy muszą skutecznie współpracować z wieloma zespołami, w tym zespołami inżynieryjnymi, marketingowymi, sprzedaży, obsługi klienta i innymi, aby zapewnić skoordynowane podejście do produktu.
 • Prowadzenie badań i analiza danych: To obejmuje przeprowadzanie badań rynkowych i analizy danych, aby zrozumieć potrzeby klientów, trendy rynkowe, konkurencję i wyniki produktu.
 • Komunikacja i prezentacja: Product Managerzy muszą regularnie komunikować się z interesariuszami na wszystkich poziomach organizacji, prezentując aktualizacje produktu, informacje o wynikach, strategiczne decyzje i inne kluczowe informacje.
 • Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy: Muszą zbalansować różne interesy i oczekiwania różnych interesariuszy, w tym klientów, zespołów wewnętrznych i kierownictwa firmy.
 • Podejmowanie decyzji: Na podstawie danych, badań, informacji zwrotnych i intuicji, Product Managerzy muszą podejmować szereg decyzji dotyczących produktu, od funkcji, które powinny być rozwijane, po to, jak te funkcje powinny być priorytetyzowane i dostarczane.

Każda rola Product Managera może różnić się w zależności od firmy, branży i konkretnego produktu, ale powyższe obowiązki są często uniwersalne dla tej roli.

Product Manager — zarobki

Wynagrodzenie Product Managera może znacznie się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak doświadczenie, lokalizacja, wielkość i typ firmy. Średnie wynagrodzenie Product Managera w Polsce, według raportu wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak prezentuje się następująco: młodszy specjalista zarabia około 6 000 zł brutto, specjalista około 8 500 zł brutto, a starszy specjalista 10 500 zł brutto na miesiąc. Z roku na rok obserwuje się jednak wzrost zarobków na tym stanowisku.

 • Lokalizacja

Zarobki Product Managera mogą znacznie różnić się w zależności od lokalizacji geograficznej. W miastach, które są hubami technologicznymi, takimi jak Warszawa czy Poznań, zarobki mogą być wyższe niż średnia krajowa, ze względu na większą konkurencję o talenty i wyższy koszt życia. Według danych z raportu płacowego PayScale, średnie roczne wynagrodzenie Product Managera w Polsce to około 120 000 PLN brutto. Na początku kariery, PM może liczyć na około 75 000 PLN rocznie, ale dla tych z kilkuletnim doświadczeniem, płace mogą przekraczać 120 000 PLN rocznie.

 • Wpływ wielkości firmy

Wielkość firmy często wpływa na zarobki Product Managera. W większych firmach, które mają więcej zasobów, Product Managerowie zwykle mogą oczekiwać wyższych zarobków. Firmy o międzynarodowym zasięgu często oferują bardziej konkurencyjne wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia w porównaniu do mniejszych firm.

 • Wykształcenie i doświadczenie

Wykształcenie, doświadczenie i staż pracy Product Managera również mają duże znaczenie. PM z silnym doświadczeniem w określonym sektorze lub technologii zazwyczaj mogą oczekiwać wyższych zarobków.

Dlaczego warto zostać Product Managerem?

Rola Product Managera to nie tylko duże wynagrodzenie, ale przede wszystkim satysfakcja z pracy nad ciekawymi projektami, możliwość wpływania na kształtowanie produktów, a także rozwijanie umiejętności miękkich i technicznych. Praca jako PM to szansa na zdobycie interdyscyplinarnego doświadczenia, pracę z różnymi zespołami i możliwość rozwijania się w wielu obszarach — od technologii, poprzez analizę danych, aż po zarządzanie zespołami. Praca jako Product Manager to ciekawa ścieżka kariery, szczególnie dla osób zainteresowanych technologią, zarządzaniem produktami i pracą z zespołami. Dlaczego więc warto zostać Product Managerem? Oto kilka powodów.

 1. Szerokie możliwości rozwoju i nauki
  Product Manager (PM) musi być osobą niezwykle wszechstronna i działać na wielu frontach: od zarządzania i budowania strategii, przez projektowanie i UX, po marketing, sprzedaż i obsługę klienta. Ta wielodyscyplinarność pozwala na ciągłe rozszerzanie swojej wiedzy i umiejętności, co oznacza, że każdy dzień jest okazją do nauki. Będąc PM, z pewnością nie będziesz narzekać na monotonię w pracy. Wymaga to stałego uczenia się i adaptacji do zmieniających się warunków na rynku, co przekłada się na nieustanny rozwój osobisty i zawodowy.
 2. Bezpośredni wpływ na sukces produktu
  Bycie Product Managerem to nie tylko praca – to możliwość wpływania na kształt produktu od początku do końca. To Ty decydujesz o strategii, planujesz działania i monitorujesz ich efekty. Masz realny wpływ na to, jak produkt jest postrzegany przez klientów i jak odnosi się do konkurencji na rynku. Ta odpowiedzialność może być dużym wyzwaniem, ale daje także poczucie spełnienia, kiedy widzisz, że Twoje działania przynoszą pozytywne efekty. Jako Product Manager masz unikalną możliwość kierowania procesem twórczym. Decyzje, które podejmujesz, mogą oznaczać sukces lub porażkę produktu. Masz realny wpływ na wyniki firmy i bezpośredni wpływ na zadowolenie klienta i lojalność marki, co przekłada się na długotrwały sukces firmy.
 3. Możliwość pracy z różnymi zespołami
  Praca jako Product Manager to nieustanna współpraca z różnymi zespołami w organizacji – od zespołu deweloperskiego, przez marketing, sprzedaż, aż po obsługę klienta. Daje to możliwość poznania różnych aspektów działania firmy i zrozumienia, jak poszczególne elementy wpływają na całość. To także okazja do nawiązania relacji z różnymi grupami ludzi i nauki efektywnej komunikacji między zespołami. Prowadzenie produktu jest pracą zespołową, a Product Manager jest w samym sercu tego procesu. Praca z różnymi zespołami daje Ci możliwość nauczenia się różnych aspektów biznesu, technologii, projektowania, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Ta interdyscyplinarność sprawia, że Twoja rola jest dynamiczna i różnorodna. Rola ta oznacza również budowanie silnych relacji międzyfunkcyjnych, ponieważ te relacje są kluczem do skutecznego zarządzania produktem, dlatego musisz umieć współpracować z innymi, aby osiągnąć wspólne cele. Jako Product Manager musisz skutecznie komunikować się z różnymi zespołami, zarządzać konfliktami, negocjować i przekonywać innych do swojej wizji. Wszystko to pomaga w rozwoju umiejętności miękkich, które są niezbędne dla każdego lidera. Praca z różnymi zespołami pozwala też na zrozumienie różnych perspektyw i przyczynia się do lepszej strategii produktu. Możesz łatwiej zrozumieć potrzeby i ograniczenia każdego zespołu, co pomaga w podejmowaniu decyzji związanych z produktem. Praca jako Product Manager to nie tylko wyzwanie, ale także ogromna satysfakcja.
 4. Możliwość pracy z zespołami międzynarodowymi
  W dzisiejszym globalizującym się świecie wiele firm rozszerza swoją działalność na międzynarodową skalę, a technologia pozwala na efektywną pracę zdalną z zespołami zlokalizowanymi w różnych częściach świata. Jako Product Manager, masz szansę współpracować z międzynarodowymi zespołami, co niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim, praca z zespołami międzynarodowymi to szansa na poznanie różnych kultur i perspektyw. Może to być niezwykle cenne doświadczenie, które pozwoli Ci lepiej zrozumieć globalne rynki i wymagania różnorodnych grup klientów. Współpraca z międzynarodowymi zespołami może także zwiększyć Twoją elastyczność i zdolność adaptacji. Każda kultura ma swoje specyficzne podejście do pracy, a zrozumienie i nauczenie się pracy zgodnie z tymi różnicami może być niezwykle korzystne dla Twojego rozwoju zawodowego. Poza tym, praca w międzynarodowym środowisku z pewnością poprawi Twoje umiejętności językowe. Praca z międzynarodowymi zespołami może przynieść wiele wyzwań, takich jak różnice czasowe, bariery językowe czy różnice kulturowe. Jednak korzyści płynące z tego doświadczenia są nie do przecenienia. Jest to nie tylko szansa na rozwój osobisty i zawodowy, ale także możliwość zdobycia cennego doświadczenia, które może przynieść korzyści w długiej perspektywie.
 5. Atrakcyjne wynagrodzenie
  Stanowisko Product Managera jest jednym z lepiej płatnych na rynku IT. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania na doświadczone osoby na tym stanowisku oraz z poziomu odpowiedzialności, jakie na siebie bierze PM. Product Managerzy są odpowiedzialni za zarządzanie całym cyklem życia produktu, od koncepcji po wypuszczenie na rynek i dalsze wsparcie. Wymaga to od nich posiadania szerokiego zakresu umiejętności i wiedzy, a ich praca ma bezpośredni wpływ na sukces firmy. W dobie cyfryzacji i rosnącej liczby firm technologicznych rola Product Managera stała się niezbędna. Firmy poszukują osób, które potrafią skutecznie zarządzać produktami i usługami, co prowadzi do wzrostu popytu i wynagrodzeń w tej dziedzinie. Nie da się ukryć, że jednym z czynników, które przyciągają do roli Product Managera, jest atrakcyjne wynagrodzenie.
 6. Perspektywy rozwoju kariery
  Rola Product Managera otwiera wiele drzwi do dalszego rozwoju kariery. Doświadczenie zdobyte na tym stanowisku jest niezwykle cenne i pozwala na awans do wyższych stanowisk zarządczych. Jako Product Manager, masz wiele ścieżek rozwoju do wyboru. Możesz awansować w hierarchii zarządzania produktami, awansując na stanowiska takie jak Senior Product Manager, Group Product Manager, Director of Product, VP of Product, aż do Chief Product Officer (CPO). Te role niosą ze sobą większą odpowiedzialność, ale również wyższe wynagrodzenia i większy wpływ na strategię firmy. Jako Product Manager, nie jesteś ograniczony do jednej konkretnej branży. Umiejętności zarządzania produktami są potrzebne we wszystkich sektorach, od technologii po usługi finansowe, zdrowie, edukację, a nawet sektor non-profit. To daje Ci ogromną elastyczność i różnorodność w wyborze ścieżki kariery. Ogólnie rzecz biorąc, kariera jako Product Manager oferuje ogromne perspektywy rozwoju. Dla tych, którzy są gotowi podjąć wyzwanie, może to być ekscytująca i wynagradzająca ścieżka kariery.

Praca jako Product Manager to z pewnością nie jest łatwe zadanie, ale korzyści płynące z tej roli są nie do przecenienia. To wyzwanie, które przynosi satysfakcję i otwiera wiele możliwości rozwoju. Jeśli masz predyspozycje do strategicznego myślenia, interesujesz się technologią i biznesem oraz lubisz pracować z ludźmi, to stanowisko Product Managera może być idealnym kierunkiem dla Twojej kariery.

FAQ:

1. Jakie są różnice pomiędzy Product Managerem, a Project Managerem i Product Ownerem?

Chociaż role Product Managera, Project Managera i Product Ownera mogą się na pierwszy rzut oka wydawać podobne, są one zasadniczo różne, każda z nich skupia się na innej części cyklu życia produktu i ma inne priorytety.

Project Manager — skupia się na realizacji projektów związanych z produktem. To on zarządza harmonogramem, budżetem, ludźmi i zasobami, aby zadania zostały wykonane na czas i zgodnie z oczekiwaniami. Odpowiedzialny jest też za kontakt z klientem, by jak najlepiej spełnić jego założenia projektowe.

Product Owner — jest odpowiedzialny za strategiczny kierunek produktu. To on definiuje wizję produktu, zna rynek, konkurencję, a także potrzeby i oczekiwania klientów. Zadaniem Product Ownera jest opracowanie planu produktu, określenie funkcji i możliwości, które powinny być rozwijane i stworzenie strategii.

Product Manager — to osoba, która łączy w sobie role obu wymienionych powyżej stanowisk. Jest zaangażowany w pełen cykl życia produktu, od etapu kreacji, aż po moment, gdy produkt jest wycofywany ze sprzedaży. Równocześnie, jako punkt kontaktowy dla klienta, jest odpowiedzialny za zarządzanie różnymi zasobami projektu. W tym zakresie Product Manager może być postrzegany jako kluczowa figura łącząca wiele dziedzin i zadań w jednym stanowisku.

2. Czy Product Manager musi umieć programować?

Nie, Product Manager nie musi znać się na programowaniu, choć pewna wiedza techniczna jest zazwyczaj bardzo pomocna. Rolą Product Managera jest zarządzanie produktem na wszystkich etapach jego cyklu życia, od pomysłu po rozwój, aż po wprowadzenie na rynek. Chociaż niektóre firmy mogą wymagać umiejętności technicznych od swoich Product Managerów, zwłaszcza w sektorze technologii informacyjnych to ogólnie rzecz biorąc, umiejętność programowania nie jest kluczowa. Ważniejsze są umiejętności komunikacyjne, strategiczne myślenie, zrozumienie rynku i użytkowników, a także umiejętność efektywnego zarządzania zasobami i koordynowania zespołów.

3. Czy potrzebne są specjalne kwalifikacje lub certyfikaty, aby zostać Product Managerem?

Nie ma konkretnych wymagań co do kwalifikacji lub certyfikatów niezbędnych do zostania Product Managerem. Wszystko zależy od specyfiki firmy, w której chcesz pracować. Wielu Product Managerów ma wykształcenie w dziedzinach takich jak biznes, marketing, zarządzanie projektami lub technologia, ale istnieje wielu Product Managerów, którzy przybyli z innych dyscyplin i również odnoszą sukcesy. Pamiętaj jednak, że prawdziwym kluczem jest posiadanie odpowiednich umiejętności i doświadczeń, które potrafisz wykorzystać w praktyce.


Czytaj podobne artykuły